MENU OUTLET KEBAB ALIBABA

kebab-alibaba

Kebab Small

Rp 11,000

kebab-alibaba

Kebab Medium

Rp 14,000

kebab-alibaba

Kebab Large

Rp 16,000

Cheesy Black

Rp 15,000

burger-beef-chili-kebab-alibaba

Beef Burger

Rp 15,000

burger-beed-kebab-alibaba

Burger Beef Chilidog

Rp 18,000

burger-beef-chili-kebab-alibaba

Burger Beef Chese

Rp 18,000

burger-beed-kebab-alibaba

Burger Beef Chese Chilidog

Rp 21,000

burger-double-beef-kebab-alibaba

Double Beef Burger

Rp 20,000

american-chilidog-kebab-alibaba

American Chilidog

Rp 16,000

american-chilidog-kebab-alibaba

Mexican Chilidog

Rp 16,000

shawarma-kebab-alibaba

Shawarma

Rp 13,000

Extra Chilidog

Rp 3,000

Extra Chees

Rp 3,000

Paket Cinta 1

1 Pcs Kebab Medium & 1 Chesy Black Rp 26,000

Paket Cinta 2

1 Pcs Kebab Medium & 1 Shawarma Rp 26,000

Paket Cinta 3

1 Pcs Kebab Large & 1 Cheesy BlackRp 28,000

Paket Cinta 4

1 Pcs Kebab Large & 1 Shawarma Rp 28,000

Paket Sayang 1

2 Pcs Kebab Medium & 1 Chesy Black Rp 38,000

Paket Sayang 2

2 Pcs Kebab Medium & 1 Shawarma Rp 38,000

Paket Sayang 3

2 Pcs Kebab Large & 1 Cheesy Black Rp 42,000

Paket Sayang 4

2 Pcs Kebab Large & 1 Shawarma Rp 42,000

Paket Setia 1

3 Pcs Kebab Medium & 1 Chesy Black Rp 50,000

Paket Setia 2

3 Pcs Kebab Medium & 1 Shawarma Rp 50,000

Paket Setia 3

3 Pcs Kebab Large & 1 Chesy Black Black Rp 56,000

Paket Setia 4

3 Pcs Kebab Large & 1 Shawarma Rp 56,000

kalkulator

KALKULATOR ONLINE

jaluh wayah pambuko

Copyright © 2018 Kebab Alibaba. All rights reserved